Dobrila Bogošević je rođena 20. avgusta 1929. godine u Uroševcu. Rat je zatekao u prvom razredu građanske škole. U periodu okupacije njena porodica zajedno sa njom je bila uhapšena. Brata i oca su joj streljali. Za vreme njihovog boravka u zatvoru okupator je prodao svu njihovu imovinu na licitaciji.

Bez obzira na poteškoće koje im je život nametnuo, ona je nastavila sa školovanjem. Na jednoj prvomajskoj priredbi, kao šesnaestogodišnja srednjoškolka, njene glasovne mogućnosti su bile zapažene. Kada joj je predloženo da školuje glas bila je iznenađena, jer nije verovala da se to uopšte može. Do tog trenutka, njeno znanje iz sveta muzike se svodilo na prirodnoj muzikalnosti jer je lako, sigurno i prirodno mogla da otpeva sve što bi imala priliku da čuje.

Školske 1947/1948. godine dobila je stipendiju za školovanje glasa u muzičkoj školi pri Muzičkoj akademiji u Beogradu.

Udala se 1950. godine i prešla u muzičku školu pri Konzervatorijumu u Zagrebu, u klasi profesorke Marije Borčić. Školovanje je završila 1954. godine.