Opera: POKONDIRENA TIKVA / III čin
Uloga: SARA
Partneri: JOVA GLIGORIJEVIĆ, MILICA MILADINOVIĆ
Kompozitor: MIHOVIL LOGAR