Opera: ČETIRI GRUBIJANA
Uloga: MARINA
Partner: ĐURĐEVKA ČAKAREVIĆ