Opera: DON PASKVALE (1957 GOD)
Uloga: NORINA
Partner: BRANKO PIVNI ČKI