Opera: JE ŽEVA KUĆICA
Uloga: LIJA
Partneri: MIROSLAV ČANGALOVIĆ (uloga JEŽ)
Kompozitor: ZLATAN VAUDA