Opera: OTMICA IZ SARAJA (1958 god)
Uloga: KONSTANCA