Opera: TRAVIJATA / PREMIJERA,
Uloga: VIOLETA, Partner: ZVONIMIR KRNETIĆ
Profesorka: MARIJA BORČIĆ, Reditelj: ANI RADOŠEVIĆ