OPERSKE ARIJE

TRAVIJATA (VINSKA PESMA)

TRAVIJATA (GLAVNA ARIJA)

TRAVIJATA (IV ČIN - ARIJA)

TRAVIJATA (ODLOMAK)

RIGOLETO (GLAVNA ARIJA DILDE)

RIGOLETO (III ČIN)

FAUST (ARIJA O NAKITU)

FAUST (ARIJA ČEŽNJE)